Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Ledeninformatie

 • Ledenvergadering 
  Maandag 21 september om 20.00 uur
  Beroepen van een predikant
  Het gestelde tweetal is:

  • Ds. H. Hofman (Kalamazoo)
  • Ds. C. van Ruitenburg (Krimpen a.d. IJssel)

  Kerkdiensten zondag 20 september
  Zondagmorgen 9:30 uur zijn welkom:
  wijk 1
  wijk 2
  Wijk 3
  Wijk 4

  Zondagmiddag 17.00 uur zijn welkom:
  wijk 5
  wijk 6
  Wijk 7
  Genodigden voor de belijdenisdienst

  Update aandachtspunten 12-09-2020
  Vanaf zondag 20 september zijn er per dienst 4 wijken welkom, bij bijzondere diensten zoals doopdiensten of een belijdenisdienst kan van dit uitnodigingsbeleid worden afgeweken. Deze uitbreiding is mogelijk door meer gebruik te maken van de zaal, consequentie hiervan is wel dat er in de zaal niet mee gezongen mag worden. In de kerk mag, zoals bekend, wel zacht en ingetogen meegezongen worden.

  Tevens kan het door deze maatregel voorkomen dat de kerk en zaal vol zijn en er mogelijk een situatie ontstaat dat er geen mensen meer bij kunnen.
  Heeft u er in een dergelijke situatie geen moeite mee om de kerk te verlaten? Meld dit dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit betekend dat u in een voorkomend geval gevraagd wordt de kerk te verlaten zodat we niet tegen een capaciteitsprobleem aanlopen. Het is overigens niet onze verwachting dat dit nodig is maar we willen wel voorbereid zijn. 

  Als laatste, bent u uitgenodigd voor een dienst maar bent u verhinderd? Graag uiterlijk de donderdag voor de zondag dat u bent uitgenodigd afmelden (bij voorkeur per mail) bij de contactpersoon. Zodat er in uw plaats mogelijk een ander gemeentelid kan komen.

  In verband met de corona-maatregelen is het niet de bedoeling dat u gaat ruilen. Dit houdt verband met de verplichte registratie.
  ______________________________________________
  Instructie bezoekers Saronkerk
  Wanneer u de kerkdienst wilt bezoeken doe dan thuis de gezondheidscheck, neem de instructie voor bezoekers door en neem kennis van de plattegrond. Volg de aangegeven looproutes en volg de aanwijzingen van de kosters op.

  Het advies met betrekking tot leden ouder dan 70 jaar is ingetrokken. 


  Instructie voor bezoekers Saronkerk d.d. 01-07-2020


  Algemeen

  • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen;
  • Als u kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis;
  • Personen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ziek te worden van het coronavirus. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter     risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op; 
  • Doe vooraf de gezondheidscheck, deze staat hierboven vermeld;
  • Er is crèche tijdens de kerkdienst middels aanmelding. 
     
  Binnenkomst

  • Binnenkomst via de hoofdingang;
  • Desinfecteer uw handen op de daarvoor bestemde plaats;
  • Neem de instructie met plattegrond m.b.t. de looproutes in de hal van de kerk door;
  • Bij binnenkomst wordt u door de kosters bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan;
  • Jassen en tassen dienen meegenomen te worden naar de kerk en niet achter te blijven in de garderobe;
  • Loop door volgens aanwijzing van de kosters, neem de u aangewezen plaats in en volg hun aanwijzingen op;
  • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.

  Tijdens de dienst
  • Houd de verplaatsing van personen gedurende de dienst zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij         voorkeur thuis);
  • Er wordt, in de kerk, niet gecollecteerd, uw gaven kunt u geven middels de bekende (digitale) weg;
  • In de kerk mag er ingetogen meegezongen worden.
     
  Vertrek

  • Er is een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer, ieder blok met kerkbanken heeft een eigen uitgang;
  • Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.
  ________________________________________________________________________________________

  Uitzending

  We zetten ook na 1 juli de uitzendingen van kerkdiensten via internet en kerktelefoon op de huidige wijze voort zodat u, als u niet uitgenodigd bent voor de betreffende dienst in de kerk, thuis de dienst kunt volgen.

  In alles wensen wij u van harte Gods zegen toe.
  Met vriendelijke groet,
  namens de kerkenraad


   
      


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.