Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Ledeninformatie

 • 21 maart 2020
  De aanwezigheid bij kerkdiensten zal nog verder worden beperkt.
  Vanaf zondag 22 maart zal er één ouderling en één diaken met een organist aanwezig tijdens de dienst.
  De kerkenraad

  20 maart 2020 - Evaluatie en maatregelen rondom coronavirus


  Gemeente,
  18 maart is de kerkenraad in iets afgeslankte vorm  bij elkaar geweest.
  Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal zaken.

  • We hebben de afgelopen diensten geëvalueerd en willen huidige vorm hanteren voor komende tijd. Wanneer de RIVM / overheid ons andere maatregelen oplegt dan passen wij de diensten c.q. bezoekers direct aan. Hiervoor zijn de afspraken al gemaakt.
  • We spreken u er over en zien op de teller van de website dat er grote belangstelling was voor  de uitzending vanuit de Saronkerk. De bazuin van het Evangelie klonk in vele huiskamers. De Heere werkt overal en op diverse manieren en laat Zich niet weerhouden..
  • De kerkenraad dankt de gemeente voor de steun en de belangstelling die getoond is en wordt.
  • Hot item. Beelduitzending: Wij hebben vele vragen gekregen om tijdens de diensten naast het geluid ook het beeld mee uit te zenden. Er hebben zich verschillende aanbieders gemeld om dit voor ons te realiseren. Wij staan hier ook achter, met kanttekeningen, en hebben de opties onderzocht  en besproken. De Saronkerk staat in het buitengebied van Walcheren. Er is een datalijn in de kerk aanwezig die geschikt is voor de audio uitzending naar de gemeente toe. Echter is deze ontoereikend voor een beeld uitzending + audio. Technisch kunnen we een live uitzending met beeld en geluid niet realiseren omdat de data verbinding niet voldoende is. Te gevoelig voor storingen. Op korte termijn kunnen we hier niets aan veranderen.
  • De ledenvergadering wordt naar een later tijdstip uitgesteld.
   Bespreking van het jaarverslag zal ook later plaatsvinden.
  • Er is tot nader bericht geen collectemunten uitgifte. Gebruik a.u.b. de, via de nieuwsflits, en/of de liturgie meegestuurde linken voor uw collectegaven.
  • Wanneer u door de huidige situatie financieel in de problemen dreigt te raken, wilt u dit dan bekendmaken bij de kerkenraad?
  • Ziekte en zorgen graag zoals gebruikelijk melden bij de wijkouderling.
   Praktische zorgen (boodschappen doen e.d.) graag melden bij de vrijwillige thuishulp: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0118591043 , om samen naar een oplossing te zoeken.
  • Wat betreft bidstond, een dienst in de week en/of een meditatie verzorgen. De kerkenraad zal de mogelijkheden bekijken voor het uitzenden van een meditatie, info volgt.
  • De kerkenraad heeft besloten tot nader bericht om niet meer te vergaderen. Alleen het ”dagelijks bestuur” (voorzitter, penningmeester kerk en scriba) zal indien nodig bij elkaar komen en verder alles digitaal met de mede kerkenraadsleden delen / bespreken.

  We bidden of deze crisis ons dichterbij Hem mag brengen.
  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
  1 Petrus 5 vers 7

  Hartelijke groet,
  namens de kerkenraad
  (Kees) van Moolenbroek
  scriba

  17 maart 2020 - Evaluatie kerkdiensten

  Beste gemeenteleden,
  Afgelopen zondag zijn de diensten op aangepaste wijze doorgegaan.
  Van verschillende gemeenteleden kregen we positieve reacties. Hiervoor onze dank.
  De Heere werkt door ook in deze bijzondere omstandigheden.
  In de diensten speelde het orgel zacht en de kerkenraad heeft instructie gekregen luid en duidelijk te zingen maar werd ook ondersteund door enkele zangers.
  Graag horen we van  u wanneer de uitzending afgelopen zondag niet is ontvangen, we gaan proberen dit voor u op te lossen. Aanstaande woensdag D.V. 18 maart zal de kerkenraad vergaderen om afgelopen zondag te evalueren en met de dan beschikbare informatie van de overheid het beleid te bepalen voor aanstaande zondag. Wilt u ons opdragen in uw gebed?
  De kerkdiensten mogen doorgaan wanneer er naast de voorganger een ouderling en een diaken aanwezig zijn. Dus ook wanneer de regels vanuit de overheid worden aangescherpt willen we de live uitzending hanteren.

  Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
  Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont;
  Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel,
  Hun d' erve van het heidendom.
  Des HEEREN werken zijn alom
  En altoos waarheid, recht en oordeel
  .

  Psalm 111 vers 4

  Namens de kerkenraad
  (Kees) van Moolenbroek
  scriba

  14 maart 2020

  Ds. R.A.M. Visser heeft voor het beroep van Oostkapelle bedankt. 
  Op D.V. dinsdag 14 april is het voornemen om de jaarlijkse mansledenvergadering te houden, aanvang 19:30.
  Als dan zullen de jaarcijfers en verslagen worden besproken.

  13 maart 2020     Maatregelen rondom het Coronavirus

  Vanavond is er een extra kerkenraadsvergadering geweest in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
  We hebben besloten om de kerkdiensten zonder gemeenteleden plaats te laten vinden.
  Zowel de morgendienst als de middagdienst worden uitgezonden. Deze diensten zijn te beluisteren via de website en de scanner/kerktelefoon. De leden die niet beschikken over deze mogelijkheden worden door de kerkenraad benaderd.
  Het collecteren wordt mogelijk gemaakt door middel van een bankoverschrijving via Ideal.

  De collectes zijn voor diaconie, kerk en onderhoudsfonds.

  Wanneer u op één van deze onderstaande bankrekeningnummers klikt  dan komt u op een iDeal pagina om zo bij te kunnen dragen aan de collecte van deze zondag.

  Diaconie (via ING van de kerk)             NL51INGB0000445884
  Kerk                                                  NL51INGB0000445884
  Onderhoudsfonds                               NL14INGB0003442977

  Alle kerkelijke activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten gaan tot nader bericht niet door.
  Laten we bidden dat deze maatregelen voor korte duur zijn. 
  Laten we omzien  naar elkaar.

  Hij zal, in alle ramp en pijn,
  Tot Mij om uitkomst zuchten,
  En Ik gestadig bij hem zijn
  In al zijn ongenuchten;
  't Gevaar zal Ik hem doen ontvliên;
  Zijn levensdagen rekken;
  'k Zal hem Mijn eer en heil doen zien,
  En nooit Mijn hulp onttrekken."
  Psalm 91 vers 8

  Namens de kerkenraad
  (Kees) van Moolenbroek


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.
  Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.