Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Ledeninformatie

 • Kerkdiensten zondag 25 oktober 2020
  Zondag 9.30 uur morgendienst is welkom:
  Wijk 3

  Zondag 15.00 uur middagdienst is welkom:
  Wijk 4

  Beroepingswerk
  Ds. C. van Ruitenburg heeft op 14-10-2020 bedankt voor het op 21-09-2020 uitgebrachte beroep van onze gemeente.

   
  11 oktober 2020
  Een wijk bestaat uit een mix van jongeren en ouderen. Tijdens de diensten zullen er daarom niet veel meer dan 30 volwassenen aanwezig zijn. In combinatie met het niet zingen, de ruimte en ventilatie, achten wij bovenstaande als een verantwoorde bijeenkomst. Het dragen van een mondkapje staat gemeenteleden vrij. 

  Overige kerkelijke activiteiten zoals de catechisaties en jeugdverenigingen vinden hun doorgang op de bekende manier. 
  In de loop van volgende week hopen we te bepalen hoe de zondag(en) erna vormgegeven worden. 

  Dit bericht wordt via de nieuwsflits verspreid en op de website geplaatst. Kent u gemeenteleden die via genoemde kanalen niet op de hoogte worden gebracht? Dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit bericht uit te printen en hen te overhandigen, zodat zij over dezelfde informatie beschikken.
  Diaken W.J. (Wilco) Wisse is namens de kerkenraad benoemd als woordvoerder richting de media en dergelijke. 

  Als kerkenraad willen wij u te midden van deze omstandigheden wijzen op Gods Woord. Angst is geen goede raadgever. Laten we daarom ook met al onze zorgen en noden terecht komen bij Hem. Als we ons geborgen mogen weten achter het bloed van het Lam zijn we veilig en zeggen we met psalm 91:1 na; 'Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen'. Daar zijn we echt veilig. Mag dat ons gezamenlijk gebed zijn. 

  Met vriendelijke groet,
  Kerkenraad Saronkerk Oostkapelle 

  Afmelden
  Bent u uitgenodigd voor een dienst maar bent u verhinderd? Graag uiterlijk de donderdag voor de zondag dat u bent uitgenodigd afmelden (bij voorkeur per mail) bij de contactpersoon. Zodat er in uw plaats mogelijk een ander gemeentelid kan komen. In verband met de corona-maatregelen is het niet de bedoeling dat u gaat ruilen. Dit houdt verband met de verplichte registratie.
  ____________________________________________
  Instructie bezoekers Saronkerk
  Wanneer u de kerkdienst wilt bezoeken doe dan thuis de gezondheidscheck, neem de instructie voor bezoekers door en neem kennis van de plattegrond. Volg de aangegeven looproutes en volg de aanwijzingen van de kosters op.

  Het advies met betrekking tot leden ouder dan 70 jaar is ingetrokken. 


  Instructie voor bezoekers Saronkerk d.d. 01-07-2020


  Algemeen

  • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen;
  • Als u kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis;
  • Personen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ziek te worden van het coronavirus. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter     risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op; 
  • Doe vooraf de gezondheidscheck, deze staat hierboven vermeld;
  • Er is crèche tijdens de kerkdienst middels aanmelding. 
     
  Binnenkomst

  • Binnenkomst via de hoofdingang;
  • Desinfecteer uw handen op de daarvoor bestemde plaats;
  • Neem de instructie met plattegrond m.b.t. de looproutes in de hal van de kerk door;
  • Bij binnenkomst wordt u door de kosters bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan;
  • Jassen en tassen dienen meegenomen te worden naar de kerk en niet achter te blijven in de garderobe;
  • Loop door volgens aanwijzing van de kosters, neem de u aangewezen plaats in en volg hun aanwijzingen op;
  • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.

  Tijdens de dienst
  • Houd de verplaatsing van personen gedurende de dienst zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij         voorkeur thuis);
  • Er wordt, in de kerk, niet gecollecteerd, uw gaven kunt u geven middels de bekende (digitale) weg;
  • In de kerk mag er ingetogen meegezongen worden.
     
  Vertrek

  • Er is een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer, ieder blok met kerkbanken heeft een eigen uitgang;
  • Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.
  ________________________________________________________________________________________

  Uitzending

  We zetten ook na 1 juli de uitzendingen van kerkdiensten via internet en kerktelefoon op de huidige wijze voort zodat u, als u niet uitgenodigd bent voor de betreffende dienst in de kerk, thuis de dienst kunt volgen.

  In alles wensen wij u van harte Gods zegen toe.
  Met vriendelijke groet,
  namens de kerkenraad

   

   

   


   
      


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.