Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Ledeninformatie

 • Dinsdag 19 januari ledenvergadering 2021

  Uitslag verkiezing herder en leraar.

  Er zal een beroep worden uitgebracht op Ds. H. Brons.

  Zondag 24 januari
   2021
  9.30 uur welkom
  wijk 3 met de achternamen A t/m T 

  15.30 uur
  wijk 3 met de achternamen V t/m Z 
  gehele kerkenraad en enkele genodigden van de te bevestigde en afscheidnemende broeders.

  Catechisatielessen vanaf 11 januari
  Er vinden op dit moment online catechisatielessen plaats

  Crèche
  Vanwege de Covid-19 en de kleinere wijken die op dit moment zijn uitgenodigd tijdens de kerkdiensten, zal het komende weken ook geen crèche zijn.

  Verenigingsleven
  Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19 en de  lock- down worden alle verenigingsactiviteiten per direct gestopt tot 19 januari 2020. Onderhouden van contacten is op digitale manier ook mogelijk. Wij willen dit zeker stimuleren.
  We bidden om Gods bescherming.

  Afmelden
  Bent u uitgenodigd voor een dienst maar bent u verhinderd? Graag uiterlijk de donderdag voor de zondag dat u bent uitgenodigd afmelden (bij voorkeur per mail) bij de contactpersoon. Zodat er in uw plaats mogelijk een ander gemeentelid kan komen. In verband met de corona-maatregelen is het niet de bedoeling dat u gaat ruilen. Dit houdt verband met de verplichte registratie.
  ____________________________________________
  Instructie bezoekers Saronkerk
  Wanneer u de kerkdienst wilt bezoeken doe dan thuis de gezondheidscheck, neem de instructie voor bezoekers door en neem kennis van de plattegrond. Volg de aangegeven looproutes en volg de aanwijzingen van de kosters op.

  Het advies met betrekking tot leden ouder dan 70 jaar is ingetrokken. 

  Algemeen
  • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen;
  • Als u kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis;
  • Personen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ziek te worden van het coronavirus. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter     risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op; 
  • Doe vooraf de gezondheidscheck, deze staat hierboven vermeld;
  Het dragen van een mondkapje staat gemeenteleden vrij. 

     
  Binnenkomst

  • Binnenkomst via de hoofdingang;
  • Desinfecteer uw handen op de daarvoor bestemde plaats;
  • Neem de instructie met plattegrond m.b.t. de looproutes in de hal van de kerk door;
  • Bij binnenkomst wordt u door de kosters bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan;
  • Jassen en tassen dienen meegenomen te worden naar de kerk en niet achter te blijven in de garderobe;
  • Loop door volgens aanwijzing van de kosters, neem de u aangewezen plaats in en volg hun aanwijzingen op;
  • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.

  Tijdens de dienst
  • Houd de verplaatsing van personen gedurende de dienst zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij         voorkeur thuis);
  • Er wordt, in de kerk, niet gecollecteerd, uw gaven kunt u geven middels de bekende (digitale) weg;
  • In de kerk mag er niet meegezongen worden.
     
  Vertrek

  • Er is een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer, ieder blok met kerkbanken heeft een eigen uitgang;
  • Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.
  ________________________________________________________________________________________

  Uitzending

  We zetten ook na 1 juli de uitzendingen van kerkdiensten via internet en kerktelefoon op de huidige wijze voort zodat u, als u niet uitgenodigd bent voor de betreffende dienst in de kerk, thuis de dienst kunt volgen.

  In alles wensen wij u van harte Gods zegen toe.
  Met vriendelijke groet,
  namens de kerkenraad

   

   

   


   
      


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.