Vakantiebijbelclub

 • Vakantiebijbelclub is: kinderen die bezig zijn met de Bijbel rondom een thema. Dit wordt gedaan tijdens vakanties.


  Doel? We proberen kinderen in aanraking te brengen met God door te laten zien en horen wat Hij voor ons betekent en wat de Bijbel ons erover vertelt. Het is ons verlangen en gebed, dat de kinderen (en hun ouders) hierdoor God (beter) leren kennen.

  Wat doen we op de vakantiebijbelclub? Zingen, vertellen, bidden, poppenkast, knutselen en spelletjes. Dit alles op de bijbel gericht. Iedere zomervakantie houden we vier aansluitende morgens vakantiebijbelclub in de Eben-Haëzerschool (Vlaamse Gaai2) in Oostkapelle. Elke kerstvakantie houden we één morgen club. Tijdens de rommelmarkt in juni verzorgen we op de morgen ook een programma. 

  Voor wie is de vakantiebijbelclub? Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom. Kinderen uit de eigen gemeente zijn welkom als ze proberen iemand mee te nemen die weinig tot niets over de Bijbel weet.       
                                
                                           

  • Woensdagmiddag 22 juni hebben we weer kidsclub gehouden in Grijpskerke. We mogen terugzien op een mooie middag. Een aantal kinderen kwam direct uit school naar Nimmerdor, waar ze, gezellig kletsend, startten met een kleurplaat of woordzoeker. Nadat ook de andere kinderen gearriveerd waren, zijn we begonnen met een Bijbelverhaal. Dit keer ging het over Pinksteren. Op deze manier, hebben we iedere keer iets over de, bij ons zeer bekende, heilsfeiten mogen vertellen. Opvallend was dat een paar kinderen al erg veel wisten over Pinksteren, omdat dit op school ook verteld was. Hierdoor konden ze het verhaal aanvullen, waar nodig was. Erg mooi dat ze, ondanks een dag op school, nog zo aandachtig zaten te luisteren! Na wat gegeten en gedronken te hebben, zijn we begonnen aan een vragenspel als verwerking van het verhaal.

   Bidden jullie mee om de zegen van God in de kinderharten?!

  • Kidsclub 17 november

   Afgelopen woensdag was het weer kidsclub in Grijpskerke. We mogen terugzien op een fijne en gezellige clubmorgen met kinderen van het dorp. In verband met een studiedag op de basisschool in Grijpskerke, waren er dit keer wat minder kinderen, maar ook dit was juist fijn voor de extra aandacht per kind. We zijn begonnen met een kleurplaat of puzzel over de schepping. Daarna is het verhaal verteld over de slang in het paradijs, maar ook de Evangeliebelofte die God gaf! Mooi om te zien dat de kinderen vol aandacht luisterden en nadien bijna alles konden herhalen. Na wat drinken hebben we in groepjes verschillende spelletjes gespeeld. We sloten de middag af met een proefje over de vergeving van zonden. Bidt u mee voor deze kinderen?!

  • Vakantiebijbelclub zomer 2021 - op ontdekking!

   De vakantiebijbelclub 'Op ontdekking' is achter de rug.
   We hebben een mooie week gehad.
   Het was prachtig weer.
   Er mochten weer veel kinderen op ontdekking in Zijn Woord. 
   Het was een week waarin we stil stonden bij Petrus geroepen ( de wonderbare visvangst), Petrus wordt gered (Jezus wandelt op de zee), Petrus krijgt vergeving ( de verloochening), Petrus ontvangt de Heilige Geest ( Petrus op de Pinksterdag).
   Er waren weer kinderen die andere jaren ook meedraaiden, dus dat was heel fijn na een digitaal jaar.Het was weer oud vertrouwd!Ook nieuwe kinderen mochten er zijn. Ook mochten er kerkelijke kinderen andere kinderen meenemen fijn!
   Het doel is evangelisatie, dus het is belangrijk dat we als kerkelijke mensen ons bewust zijn van onze omgeving en proberen kinderen uit de straat, bij zwemles, het strand een uitnodiging uit te delen of te vragen of ze eens komen kijken en vooral voor ze te bidden.
   Op het gebed doet God grote wonderen en Hij wil Zijn Koninkrijk uitbreiden juist ook met kinderen.
   Wat waren ze blij toen ze de cadeaus, een Bijbel, in ontvangst mochten nemen eind de week.
   Bidden jullie mee om de doorwerking van de Heilige Geest?

   Groetjes, Ricardo en Katinka

  • Vakantieblijbelclub zomer 2019.

   Van 15 tot en met 18 juli hebben we vakantiebijbelclub gehouden. 'Zoek het uit'

   Maandag hebben we geluisterd naar het Bijbelverhaal dat Jezus tien melaatse mannen geneest, waarvan er maar één de Heere dankt. Er waren rond de 38 kinderen in de jongste groep en rond de 20 in de oudste groep.
   Ze hebben geknutseld, buiten gespeeld en een begin gemaakt met de aanleertekst: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God'.

   Dinsdag kwamen er weer wat nieuwe kinderen kijken. Kinderen die soms nog in kerk kwamen en kinderen uit de gemeente waarvan er ook probeerden iemand mee te nemen, fijn! 'Jezus stilt de storm' was het Bijbelverhaal deze dag. Het lied 'Je hoeft niet bang te zijn', sloot mooi aan bij de belevingswereld van kinderen, want iedereen is weleens bang, maar weet dat je bij God met al je bangheid mag komen.
   Deze dag hebben ze heel lang buiten spelletjes gedaan. Dat verstevigde de band met elkaar. Wat een fijne sfeer was er.

   Woensdag hebben we nagedacht over de Hemelvaartsdag. Wat een bijzonder verhaal. De Heere Jezus ging weg van deze aarde, maar is toch altijd overal om te bidden!
   Er waren fijne gesprekken. In de oudste groep ontstonden er gesprekken over hemel en hel en hebben we gebeden of we allemaal dat geloof in de Heere Jezus mogen ontvangen. 

   Donderdag waren er weer nieuwe kinderen hebben we nagedacht over het Bijbelgedeelte uit Mattheus 16 vers  13 t/m 17. Wie betekent Jezus voor jou? We hebben deze dag het Evangelie uitgelegd aan de hand van het woordeloze boek. Dit is een boekje met kleuren. Iedere kleur staat symbool voor iets. Goud: Koning, zwart: de zonden, rood: het kruis, wit: reiniging van zonden, groen: opwas in de genade en kennis van de Heere Jezus.
   Iedere dag hadden we een kletskleed. Op dat kleed lagen cadeautjes die bij het verhaal paste. Met een groepje pakten we één voor één een cadeautje uit en deden we aan de hand van gespreksvragen met elkaar praten over het attribuut wat erin zat en wat het met het Bijbelverhaal te maken heeft.  Met de oudste groep  hebben we zoekopdrachtjes in de Bijbel gedaan. Kerkelijke kinderen hielpen onkerkelijke kinderen met het zoeken in de Bijbel, wat mooi om dit te zien!
   'Mag ik dit cadeau, deze Bijbel, echt houden! Ik heb er nog geen en iedereen weet over de Bijbel, maar ik helemaal niks'. Wat mooi dat een kind hier uit de omgeving met open armen deze Bijbel in ontvangst nam.
   Eind de morgen stonden er grabbeltonnen voor de ingang van de school. Daarin zaten armbandjes die de kinderen aan deden.
   Hierop stonden al de kleurtjes waarmee je het Evangelie kan uitleggen.
   Ouders kwamen gezellig eten. We hebben het 'Onze Vader' met elkaar gezongen, gegeten, de aanleertekst en wat liederen gezongen.
   Toen kwam Onno nog gezellig om de hoek kijken! Iedere dag kwam hij kort op zoektocht in de groep en stelde hij wat vragen over het Bijbelverhaal.
   Hij had inkt mee, deed er water bij en werd het wit.

   We hebben een donker hart, maar God kan het wit maken.
   Zo zijn de kinderen met alles wat ze geleerd hebben en werkjes naar huis gegaan. 
   De buurman kwam weer leuke plantjes brengen die ieder kind mocht meenemen.
   Wat hebben we veel zegeningen ontvangen. In een goede sfeer en een fijne samenwerking met enthousiaste gemeenteleden mochten we dit werk doen.
   Laten we bidden of God Zijn Woord in de harten wil zegenen.


  Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~