Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Vakantiebijbelclub

 • Vakantiebijbelclub is: kinderen die bezig zijn met de Bijbel rondom een thema. Dit wordt gedaan tijdens vakanties.

                                              

  Doel?
  We proberen kinderen in aanraking te brengen met God door te laten zien en horen wat Hij voor ons betekent en wat de Bijbel ons erover vertelt. Het is ons verlangen en gebed, dat de kinderen (en hun ouders) hierdoor God (beter) leren kennen.

  Wat doen we op de vakantiebijbelclub? Zingen, vertellen, bidden, poppenkast, knutselen en spelletjes. Dit alles op de bijbel gericht. Iedere zomervakantie houden we vier aansluitende morgens vakantiebijbelclub in de Eben-Haëzerschool (Vlaamse Gaai2) in Oostkapelle. Elke kerstvakantie houden we één morgen club. Tijdens de rommelmarkt in juni verzorgen we op de morgen ook een programma. 

  Voor wie is de vakantiebijbelclub? Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom. Kinderen uit de eigen gemeente zijn welkom als ze proberen iemand mee te nemen die weinig tot niets over de Bijbel weet.                                     
                                           

  • De regenboog…als teken van trouw…stond boven Oostkapelle…zegt Ik ben bij jou.
   Zo hebben we dat vandaag als medewerkers ervaren.
   Iedere vakantie bijbel club zien we de regenboog en dat is een bemoediging.
   Vanmorgen druppelen de eerste kinderen binnen om 10.15 uur. Kinderen die opnieuw hun plekje mochten innemen, maar ook 'nieuwe gezichten' waaronder vluchtelingen, mogen deze morgen onder het gehoor van De Blijde Boodschap komen.

   Onder het genot van siroop met een koek kleuren ze aan een grote placemat over het verhaal van de Bijbel deze dag: ‘het verloren schaap’. Op de achtergrond klinken melodieën van ‘Jezus is de goede herder’ en andere liederen. Om half 11 wordt de morgen door middel van gebed en zingen geopend met elkaar. Onze jassen trekken we vervolgens aan, want we gaan buiten spelletjes doen op het pleintje achter ‘de Graanschuur’. Flessenvoetbal, touwtje springen, met een groepje op lange skilatten vooruit proberen te komen, blik werpen.
   Door de eerste regendruppels heen, lopen kinderen op hun handen als een kruiwagen en duwt een ander kind hen vooruit. Het begint harder te regenen en als we goed kijken zien we in de lucht verschillende kleuren ontstaan…de regenboog.
   Een groepje gaat binnen met elkaar memorie spelen. De andere groepjes blijven nog fanatiek buiten spelen en jawel…het wordt droog! Om kwart over 11 wordt er in de handen geklapt en komen alle kinderen met hun begeleider naar binnen om in de verwarmde graanschuur een plekje te vinden en heerlijk onder het genot van siroop en broodjes te luisteren naar het Bijbelverhaal over ‘het verloren schaap’. De boodschap dat God zondaren opzoekt met Zijn eeuwige liefde heeft bij kerkelijke en onkerkelijke kinderen geklonken. Een meisje wat jarenlang bij de vbc kwam, komt de laatste tijd bij ons in kerk. Wat dragen wij als kerkmensen een verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Het komt aan op eeuwig leven bij de Goede Herder of eeuwig verderf bij de satan. Heeft u zo met uw kind in de omgeving gekeken en geprobeerd andere kinderen mee te nemen? Draag deze kinderen en de kinderen van de afgelopen morgen op in het gebed. Op het gebed doet God grote wonderen.

  • De kinderen hebben vier Bijbelverhalen meegekregen rondom het thema (T)op Survival:

   1. De wijzen uit het Oosten (kompas) JEZUS IS HET VASTE PUNT VOOR JE LEVEN.
   2. Filippus en de moorman (routekaart) IN DE BIJBEL LEER JE JEZUS KENNEN.
   3. Rachab en de verspieders (touw) JEZUS REDT.
   4. Johannes op Patmos (verrekijker) JEZUS GEEFT ZICHT OP DE TOEKOMST.

   Het verhaal hebben we verwerkt met gespreksvragen en creatieve werkjes. De laatste dag hebben we hapjes gemaakt, spelletjes gedaan en zijn we met ouders op survivaltocht geweest naar een park om daar alles op te eten! Fijn dat er kerkelijke kinderen waren die hadden geprobeerd onkerkelijke kinderen mee te nemen of waarbij dit ook echt was gelukt! Fijn dat ook vluchtelingen die in Oostkapelle wonen, zijn bereikt! De kinderen zijn heen gewezen naar de Enige Redder, Verlosser Jezus Christus, Die ze kunnen vinden in de Bijbel. Laten we bidden of Zijn Woord kracht mag doen in de kinderharten en mag leiden tot bekering en geloof!

    


  Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.
  Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.