Skip to main content

Geschiedenis Saronkerk

De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Oostkapelle begint in 1900.
Op 7 maart 1900 wordt de gemeente geïnstitueerd door ds. D. Janse. Het uitgangspunt van de preek is Psalm 84 vers 10: ‘ O God, ons Schild! Zie en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden’.

Oostkapelle is van het begin een regionale ledeboeriaanse streekgemeente met leden in Vrouwenpolder, Grijpskerke, Serooskerke en Oostkapelle. In 1907 gaat Oostkapelle mee in de vereniging tussen de kruisgemeenten en de ledeboerianen en wordt een gereformeerde gemeente. Van 150 leden in het begin groeit de gemeente in een eeuw tijd naar ca. 700 leden. In de jaren daarna vinden verschillende ver- en nieuwbouw plaats. In 1911 is de kerk verlengd. In 1925 een galerij ingebouwd. In combinatie met aagtekerke komt in 1937 de eerste predikant, Ds. A.C. de Visser. In 1955 zijn er zijvleugels aangebouwd. En in  1976 een nieuwe zaal toegevoegd.

In de jaren ’80 worden plannen gemaakt voor de nieuw te bouwen kerk. Augustus 1986 wordt de oude kerk gesloopt. Na realisatie van de nieuwbouw wordt de kerk in 1987 in gebruik genomen. De kerk krijgt de naam ‘’Saronkerk’’. Saron was een vruchtbare vallei en wordt in de Bijbel ook aangehaald (Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 65 vers 10). De naam ‘’Saron’’ ziet op de rijke zegeningen die God in het bijzonder ook wil geven in de kerk door het luisteren naar het Evangelie, over Zijn naam te zingen en tot God te naderen in gebed. Tijdens de dienst van de ingebruikname sprak Ds. Harinck over de volgende tekst: 'Want niemand kan een ander fundament leggen van hetgeen gelegd is hetwelk is Jezus Christus'. (1 Korinthe 3:11)
Door de jaren heen hebben verschillende predikanten onze gemeente mogen dienen:

Ds. A.B. van der Heiden  10-01-2001 tot 08-08-2004
Ds. H. Paul                        04-04-1994 tot 01-10-1999
Ds. Harinck                       22-12-1982 tot 08-06-1993
Ds A. Bac                          23-10-1977 tot 15-12-1981
Ds. J. Driessen                  12-09-1973 tot 13-02-1977
Ds. A.C. Visser                 1939 tot 1949