Evangelisatiecommissie

  • Evangeliseren zien wij als directe opdracht van de Heere Jezus. In de Bijbel (Mattheüs 28) kunt u lezen dat Hij gebiedt, nadat Hij uit de dood is opgestaan: “Gaat dan henen onderwijst alle volken”. De blijde boodschap, dat er hoop is voor schuldige zondaren mag niet binnen de vier kerkmuren blijven!

    Onze gemeente wil daarom buitenkerkelijken in contact brengen met Gods Woord en de gemeente. Dit is de verantwoordelijkheid en taak van iedere christen en dus van ieder gemeentelid. Ook in Walcheren wonen steeds meer mensen die nog nooit kennisgemaakt hebben met Gods Woord. Alle reden dus om te evangeliseren. De evangelisatiecommissie wil de gemeenteleden daarbij ondersteunen en ontplooit daarvoor diverse initiatieven.

    Wat doet onze commissie? We zijn te vinden op de toeristenmarkt in Oostkapelle. Wanneer zich een gesprek voordoet, geven we soms ook materiaal mee zoals schelpen waar we een tekst op hebben geschreven (meerdere talen) of een kleurplaat met uitnodiging voor de kinderen. We staan ook op de jaarlijkse drukbezochte rommelmarkt van onze kerk zelf. Ook verspreiden we in de dorpen rond Pasen of Pinksteren kaarten met een uitnodiging om één van onze diensten te bezoeken. Voor de gemeenteleden zelf organiseren we avonden waarin mogelijkheden, middelen benoemen die er zijn voor evangelisatie of we nodigen iemand uit die komt vertellen over zijn of haar werk in Nederland of het buitenland. 

    Voor wie? Uiteraard willen we deze website ook gebruiken om mensen in contact te brengen met Gods Woord en onze gemeente. Heeft u vragen, wilt u een gesprek, of wilt u de Bijbel ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.


  • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
    ~