Waarheen voor hulp?

Doe iets! 
Ken jij iemand of ben jij zelf misschien degene die zich onveilig/onbegrepen voelt? Blijf er niet mee zitten. Er zijn zoveel manieren om antwoorden te krijgen op vragen of mensen en organisaties die je willen helpen met het vinden van oplossingen voor datgene waar jij zo mee zit. Ook een (wijk)ouderling kan je hierbij helpen om in de juiste richting te sturen.

Hieronder vind je een aantal organisaties waar je terecht kunt.

Timon

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel biedt christelijke, professionele, psychosociale hulp voor alle leeftijden.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.