Skip to main content

Waarheen voor hulp?

Doe iets! 
Ken jij iemand of ben jij zelf misschien degene die zich onveilig/onbegrepen voelt? Blijf er niet mee zitten. Er zijn veel manieren om antwoorden te krijgen op vragen of mensen en organisaties die je willen helpen met het vinden van oplossingen voor datgene waar jij zo mee zit.

Een (wijk)ouderling kan je hierbij helpen om in de juiste richting te sturen. Als de drempel naar de kerkenraad hiervoor te hoog is of als er een kerkenraadslid betrokken is bij de onveilige situatie, kunt je ook naar een van de vertrouwenspersonen binnen onze gemeente. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen worden benaderd door alle leden en doopleden van de gemeente. Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersonen. 

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een hulporganisatie. Onderstaand vind je linken naar websites van diverse hulporganisaties.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Ik meld het

Anoniem een luisterend oor en advies voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik.*

Emergis

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Siriz

Siriz geeft ondersteuning en zorg aan meisjes en vrouwen die onbedoeld of ongewenst zwanger zijn. 

ik vermoed huiselijk geweld

Heb je zelf te maken met huiselijk geweld? Het houdt niet op, totdat je iets doet.

De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel biedt christelijke, professionele, psychosociale hulp voor alle leeftijden. *

Schreeuw om leven

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie, die zich bezig houdt met het levensbegin en levenseinde.

De Hoop

De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. *

Eleos

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. * 

Struggel

Struggel is een werkgroep die zich inzet voor mensen uit de reformatorische gezindte die nauw betrokken zijn bij het thema homoseksualiteit. *

Timon

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

Agathos

Opvoedproblemen

Helpende handen

* geven aan vanuit christelijke visie te werken