Skip to main content

Welkom

Beste bezoeker,
Fijn dat u belangstelling hebt voor onze kerk en onze gemeente. We nodigen u uit om deze website verder te bekijken. Op deze manier krijgt u een beeld van onze gemeente en de activiteiten die door onze kerk worden georganiseerd. U bent van harte welkom in de kerk om de diensten bij te wonen.  Zie hiervoor, kerktijden.
Via deze site kunt u met een knop onder kerktijden de diensten live meeluisteren/kijken. Ook kunt u recente preken terugluisteren, gebruik hiervoor de knop onderaan deze pagina. Op deze manier kunt u meeleven en kennis nemen van de inhoud van onze diensten. In deze diensten gaat het over Gods goede boodschap, bestemd voor alle mensen.
Deze boodschap wordt samengevat in Johannes 3 vers 16. Daar zegt Jezus Christus: " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." De Bijbel staat centraal in onze diensten, maar ook in de andere activiteiten. 
Wilt u meer weten over wat wij geloven? Klik dan op 'Lees verder'. Informatie over de gemeente en al haar activiteiten kunt u vinden via het menu.


 • Vergeving

  Vergeving

  En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing. (Efeze 4 : 30)
 • Grote Liefde

  Grote Liefde

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad.
 • Pasen

  Pasen

  De Heere is waarlijk opgestaan.
 • Bidden

  Bidden

  Bidt en u zal gegeven worden….(Matthéüs 7:7)

Contact