Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Welkom

Beste bezoeker,
Fijn dat u belangstelling hebt voor onze kerk en onze gemeente. We nodigen u uit om deze website verder te bekijken.  Op die manier krijgt u een beeld van onze gemeente en al de activiteiten die door onze kerk worden georganiseerd. Ook nodigen we u uit voor de diensten op zondag in ons kerkgebouw. In deze diensten gaat het over Gods goede boodschap, bestemd voor alle mensen.
Deze boodschap wordt samengevat in Johannes 3 vers 16. Daar zegt Jezus Christus: " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." De Bijbel staat centraal in onze diensten, maar ook in de andere activiteiten. 
Wilt u meer weten over wat wij geloven? Klik dan op 'Lees verder'. Informatie over de gemeente en al haar activiteiten kunt u vinden via het menu.

Meer over de bijbel

 • God roept!

  God roept!

  Podcast Ds. IJsselstein

 • God zorgt

  God zorgt

  Ook in deze tijd!

 • Oproep schoolkinderen

  Oproep schoolkinderen

  Stuur een kaartje!

 • Maatregelen Coronavirus Update 21 maart 2020

  Maatregelen Coronavirus Update 21 maart 2020

  in de Saronkerk

Meer voor jongeren


 • Pasen

  Pasen

  …en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften. 1 Corinthe 15 vers 4
 • Rechte paden!

  Rechte paden!

  Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. (Spr. 3 : 6)
 • Wonder

  Wonder

  En zij aten allen en werden verzadigd. Mattheüs 14 : 20a
 • Gelukkig nieuwjaar!

  Gelukkig nieuwjaar!

  “Genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komen zal”. “En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de Overste van de koningen der aarde”. (Openbaring 1: 4m, 5a)

Contact

Stuur bericht


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.
Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.