Skip to main content

Hulpverlening

Helpende Handen
Vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking
www.helpendehanden.nl

WMO gemeente Veere
Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
www.veere.nl

Hulpverlening bij seksueel misbruik
De kerk behoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Gelukkig ervaren de meeste mensen die veiligheid ook. Maar dit kan helaas soms ook anders zijn. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt seksueel misbruik voor. Als dat bij u (jou) het geval is, mag u (jij) dat zeggen. Ook als dat binnen onze eigen gemeente, in onze kerk gebeurt.

Wat is seksueel misbruik?
Bij seksueel misbruik gaat het om elk gedrag, zowel fysiek als emotioneel, dat de grens overgaat van passend pastoraal, ambtelijk of kerkelijk contact en niet langer uitsluitend gericht is op het belang van de ander. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag veroorzaakt altijd grote schade voor iedereen die erbij betrokken is. Daarnaast is het ook tot oneer van God.

Kerkenraad en vertrouwenspersonen
De kerkenraad vindt het belangrijk dat iedereen weet dat (doop-)leden en ook andere betrokkenen bij de ambtsdragers terecht kunnen. Ook kan contact worden opgenomen met een van onze vertrouwenspersonen . Daar bent u/jij welkom. Maar als de drempel daarvoor te hoog is, is er een onafhankelijk adres  https://www.gergeminfo.nl/meldpuntseksueelmisbruik waar u/jij terecht kunt. Meer informatie hierover vindt u in het Protocol Seksueel Misbruik 

 
de Vluchtheuvel
Eleos
Timon