Skip to main content

Hulpverlening

Helpende Handen
Vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking
www.helpendehanden.nl

WMO gemeente Veere
Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
www.veere.nl

Hulpverlening bij seksueel misbruik
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt misbruik voor. Hebt u problemen of vragen rond seksueel misbruik binnen kerkelijke verhoudingen? Dan is het belangrijk om te weten dat binnen ons kerkverband de Commissie van Advies inzake seksueel misbruik in kerkelijke of pastorale gezagsrelaties is ingesteld. Deze Commissie werkt volgens een vast protocol dat is vastgesteld door het deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten. Meer informatie daarover kunt u HIER opvragen of via de coördinator (Maria Vermeulen) van het Meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 06- 10815664.
Je kunt ook contact opnemen met de coördinator van het Meldpunt via het contactformulier.

Uw vraag of probleem kan de Commissie op twee manieren bereiken. De eerste is via de kerkenraad. Neem dan contact op met een kerkenraadslid. De andere is via een hulpverlener. Neem in dat geval contact op met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld bij de Vluchtheuvel, de Schuilplaats of het Ds. G.H. Kerstencentrum. Deze aandachtsfunctionaris huiselijk geweld geeft een ontvankelijke klacht rechtstreeks door aan de Commissie van Advies. Die neemt contact op met de kerkenraad. De Commissie brengt na hoor en wederhoor advies uit aan de kerkenraad.

 
de Vluchtheuvel
Eleos
Timon