Verenigingen

In onze gemeente zijn diverse verenigingen actief. Hier een algemeen overzicht.  Of het nu gaat om het samen bestuderen van de bijbel, het samen zingen of het als jongeren samen iets leuks doen, verenigingen versterken de band in de gemeente en met elkaar. Voor alle verenigingen geldt dat we het leuk vinden je daar te ontmoeten.

JV -12
't Visnet
't Kompas
Saronclub

 • De kinderclubs komen een keer in de maand samen op zaterdagmorgen in de Saronkerk.

  Doel? De Heere Jezus zegt van de kinderen: "Laat ze tot Mij komen en verhinderd ze niet". Laat de kinderen naar de club komen zodat ze nog meer bezig mogen zijn met het evangelie van Jezus christus. Niet alleen in praten maar ook in creativiteit of spel waardoor hun verlangen om over de Heere Jezus te horen nog groter mag worden. 

  Wat doen we op de clubs? 
  Komende Kompasseizoen staat het thema 'vrouwen in de Bijbel' centraal. Verschillende vrouwen komen aan bod. Denk aan: Eva, Naomi, Abigaïl, Kananese vrouw, Maria en Elisabeth. 

  Wat kunnen wij veel leren van deze, soms onbekende, vrouwen. Iedere vrouw leert ons weer wat nieuws. De Heere heeft hen gebruikt om ons meer te leren over Hem. Hij laat zien in deze geschiedenissen dat Hij iedereen een plek heeft toegewezen op deze aarde. Hij is het die wat dood is tot leven roept.

  Hier hebben we elke morgen een Bijbelse verwerking over. Daarnaast knutselen we of zijn we actief door middel van een spel. De oudste kinderen hebben ieder jaar een spannende dropping. Het clubseizoen sluiten we af met een bondsdag (georganiseerd door de Gereformeerde Jeugdbond) in een kerk met daarnaast een leuke activiteit.

  Voor wie is de club? Club 't Visnet (6-7 jaar) kinderen van groep 3 en 4  ~ Club 't Kompas (8-9 jaar) kinderen van groep 5 en 6  ~  Saronclub (10-12 jaar) kinderen van groep 7 en 8. Alle kinderen tot 12 jaar welkom!

 • JV +12
  Het Anker

 • Wij zijn een jeugdvereniging en gaan bijna allemaal op zondag naar de Saronkerk. We komen een keer in de 2 á 3 weken bij elkaar. Op vrijdagavond tussen 19:30 en 21:30 uur in één van de zalen in onze kerk.

  Doel? Samen met leeftijdsgenoten bezig zijn rondom de Bijbel en ontspannende activiteiten om zo een goede band met elkaar op te bouwen. 

  Wat doen we op de vereniging? Aan de hand van de Bijbel behandelen we actuele thema's en na de pauze is er tijd voor ontspanning zoals: relaxen, spel en/of activiteit. 

  Voor wie is de vereniging? Jongens en meiden van 12 tot 14 jaar. Het zou leuk zijn als je ook een avond gezellig komt kijken!

 • JV +14
  Het Noorderlicht


 • Wij zijn een groep jongeren van de gereformeerde gemeente Oostkapelle (waar ook niet leden van de gemeente welkom zijn). 

  Doel? Het is een ontspannen groep, waar je je vrienden kunt ontmoeten en waar we met elkaar na willen denken over geloofs-en levensvragen, om zo een steviger fundament voor je leven te leggen.

  Wat doen we op de vereniging? Naast bezinning is er ook tijd voor ontspannen activiteiten. Het einde van het seizoen sluiten we af met een bondsdag.

  Voor wie is de vereniging? Voor jongeren van 14 en 15 jaar.
 • Wat leuk dat je onze jeugdvereniging opzoekt om ons online te ontmoeten! Maar het is natuurlijk nog veel leuker om ons in real-time te ontmoeten! De naam van onze jeugdvereniging is Eljakim. Eljakim is een persoon uit de Bijbel en betekent: God doet opstaan, of God richt op. Een prachtige belofte van God waar wij kracht uit mogen putten!

  Doel? Met elkaar praten over het geloof, Gods Woord bestuderen en God te dienen en te eren. Jongeren bij elkaar brengen waar God en de Bijbel centraal staan.  

  Wat doen we op de vereniging? Elk jaar hebben we een programma aan de hand van een bepaald thema. 
  Het programma is een mix van serieuze onderwerpen en ontspanning. Zo hebben we samen heel veel lol, maar vooral ook goede gesprekken. We komen gemiddeld twee avonden per maand bij elkaar, afwisselend op de zaterdag- en zondagavond. Eén keer in de twee jaar gaan we met z'n allen op kamp. We gaan een weekend weg, wat voor de meeste mensen een onvergetelijke en toffe ervaring is! Het kamp brengt ons dichter bij elkaar en dichter bij God. Lijkt het jou leuk om ook eens langs te komen? Dan ben je van harte welkom, ook als je uit een andere kerk komt of niet gelovig bent! Wij vinden het leuk om jou te ontmoeten!

  Voor wie is de vereniging? Voor jeugd van 16 tot en met 21 jaar. 


 • 〉 21 juni wandelavond voor Mercy Ships


  Elke tweede woensdag van elke maand komen we als vrouwen uit de gemeente bij elkaar.

  Doel? Ontmoeting rondom een geopende Bijbel. Omzien naar elkaar in blijde en droeve dagen door middel van bezoekwerk of kaart. Geld inzamelen voor de verre naaste door middel van een wandeltocht of andere activiteiten en acties.

  Wat  doen we op de vereniging? De avonden worden gevarieerd ingevuld met sprekers, Bijbelstudies, eigen bijdragen door leden; actuele eigentijdse onderwerpen, maar ook Bijbelse en kerkhistorische onderwerpen, creatieve verwerking, enz.

  Voor wie? Voor alle vrouwen uit de gemeente die samen met ons het gemeente-zijn door bezinning, ontmoeting en andere activiteiten invulling willen geven. Wij ontmoeten ook graag nieuwe en jonge vrouwen op onze verenigingsavond. Van harte welkom!

   

 • Bijbelonderzoek

 • 'Ik zou best eens mee willen doen met een Bijbelkring of Bijbelstudiegroep, maar het komt er niet van'. Geldt dit voor jou of voor u? Wat is het mooi om samen met gemeenteleden Gods Woord te onderzoeken. De Heere wil er Zijn zegen over geven. Waar Zijn Woord opengaat, wil Zijn Geest werken. Het gesprek met elkaar verstevigd ook de onderlinge band. De Bijbelstudie groepen heten iedereen hartelijk welkom, jong of iets minder jong!

  Doel? De Bijbel beter te begrijpen en ook om deze oude woorden toe te passen in ons persoonlijk leven. 

  Wat doen we bij bijbelonderzoek?
  Er zijn verschillende manieren van invulling per groep. Vooraf kan iedereen het bijbel gedeelte voorbereiden. Na een korte inleiding worden gespreksvragen besproken. Er wordt gebruik gemaakt  van het bijbelcommentaar van Matthew Henry, andere bijbel verklaringen/kanttekeningen of een bijbelstudieboekje. Een andere groep gebruikt de vers-voor-vers methode. 

  Voor wie is bijbelonderzoek?
  Gemeenteleden van alle leeftijden en enthousiaste jongeren oftewel voor iedereen!


 • Hou je van zingen? Wij zijn jeugdkoor 'Klein Gloria'. Vind je het leuk om ook op ons koor te komen? Je bent van harte welkom! We repeteren op dinsdagavond van 18.45 tot 19.30 uur.

  Doel? Samen muziek maken in de vorm van zingen om God te eren.

  Wat doen we op het jeugdkoor?
  We zingen liedjes over het evangelie en werken mee aan zangavonden. Ook gaan we elk jaar een keer zingen voor ouderen, bijv. in een verzorgingshuis. Aan het einde van het seizoen gaan we altijd iets leuks doen.

  Voor wie in het jeugdkoor?
  Voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Wil je meer weten? Kom gerust eens langs om te kijken en te luisteren naar een repetitie!


 • Gemengd koor
  Soli Deo Gloria

 • Gemengd koor 'Soli Deo Gloria'

  Wij zijn een enthousiaste groep mensen in de leeftijd van circa 20 tot en met 85 jaar met als gezamenlijke interesse muziek maken en zingen tot Gods eer!
  Elke donderdagavond repeteren wij in de kerk. Regelmatig hebben we een uitvoering. De zang is een uitstekende plek voor gezelligheid en met elkaar hebben we dan ook fijne avonden. Iedereen is welkom om eens een avond mee te komen zingen.

 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~