Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Zendingscommissie

 • De rommelmarkt juni 2020 ging niet door!

  Maar misschien wilt u onze doelen tòch wel steunen, maar nu door middel van een gift, om zo de mensen in Ecuador en Oeganda een betere toekomst te geven? Stort dan uw gift op bankrekeningnummer NL 72 RBRB 0827 6397 91 van de Zendingscommissie Ger. Gem. in Oostkapelle onder vermelding van ‘rommelmarkt’.
  Namens de mensen in Ecuador en Oeganda en de Stuurgroep van de rommelmarkt, heel hartelijk bedankt!
                            
  Doel zendingscommissie:
  Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Het Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb".Om dit uit te voeren is er een zendingscommissie met de volgende doelen:

  1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen.
  2. Het meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren.
  3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending.

                                 

   

   


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.