Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Zendingscommissie

 • Rommelmarkt 2020 geannuleerd

  De rommelmarkt die 13 juni gepland staat gaat niet door i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.
  Ook het ophalen van de rommelmarkt spullen op zaterdag 18 april gaat niet door.  Doel zendingscommissie:
  Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Het Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb".Om dit uit te voeren is er een zendingscommissie met de volgende doelen:

  1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen.
  2. Het meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren.
  3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending.

                                 

   

   


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.
  Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.