Zendingscommissie


 • Rommel- en verkoopmarkt op kerkplein Oostkapelle

  Op zaterdag 10 juni 2023 is het weer zover, voor één dag verandert het kerkplein van de Saronkerk in de gezelligste markt van het jaar. Natuurlijk kan er traditiegetrouw gesnuffeld worden tussen tal van tweedehands spullen. Daarnaast is er ook een uitgebreide markt met cadeauartikelen, boeken, kleding en allerlei lekker eten.

  Voor kinderen is er ook van alles te doen. Er zijn allerlei leuke spelletjes en er is een springkussen. Zijn de kinderen moe van al dat spelen of wilt u even uitrusten van het shoppen? Er is ook een terras met volop ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Welkom!
  De opbrengst van de markt gaat dit jaar naar Zending Gereformeerde Gemeente, Stichting Woord en Daad en naar familie Jobse zodat zij hun werk voor Mercy Ships kunnen doen.


  Algemeen
  Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Het Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb". Om dit uit te voeren is er een zendingscommissie met de volgende doelen:

  1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen.
  2. Meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren.
  3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending.

  Maar wat is het in de huidige tijd met Corona moeilijk om activiteiten te organiseren om bovenstaande doelen te behalen. Vergeet dan niet: Gods werk gaat door! Wilt u dit meenemen in uw gebed? Wilt u de zending ondersteunen? Stort dan uw gift op bankrekeningnummer NL 72 RBRB 0827 6397 91 van de Zendingscommissie Ger. Gem. in Oostkapelle onder vermelding van ‘zending’.


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~