Zendingscommissie


 • NIEUWS 18 maart 2021
  De zendingscommissie laat weten dat er door de nog steeds geldende coronamaatregelen er in maart geen oud papier wordt opgehaald. Na de persconferentie in eind maart wordt er opnieuw gekeken wat de gevolgen zijn voor het ophalen van het oud papier. We hopen dat dit snel verandert. De kosten voor het zendingswerk lopen namelijk door. Wilt u uw gift overmaken? Dat kan op NL72 RBRB 0827 6397 91. Wilt u het zendingswerk ook in uw gebed meenemen?

  Mocht u toch van uw oud papier af willen. Dan kunt het bij de containers brengen. Door werkzaamheden aan het parkeerterrein staat de container in Vrouwenpolder tijdelijk bij de Augustinushof,

  Algemeen
  Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Het Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb". Om dit uit te voeren is er een zendingscommissie met de volgende doelen:

  1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen.
  2. Meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren.
  3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending.

  Maar wat is het in de huidige tijd met Corona moeilijk om activiteiten te organiseren om bovenstaande doelen te behalen. Vergeet dan niet: Gods werk gaat door! Wilt u dit meenemen in uw gebed? Wilt u de zending ondersteunen? Stort dan uw gift op bankrekeningnummer NL 72 RBRB 0827 6397 91 van de Zendingscommissie Ger. Gem. in Oostkapelle onder vermelding van ‘zending’.


 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~
  Wij gebruiken cookies.