Aankomende zondag

Hier vind u de liturgie voor aankomende diensten
 • Zondag 3 juli 2022

  Collecten voor deze diensten:

  1e collecte is voor de diaconie
  2e collecte is voor de kerk
  3e collecte is voor het Deputaatschap Emerituskas

  Morgendienst 9:30 uur  Leesdienst Ds. L. Huisman 

  Psalm 68: 13, 11  
  10 Geboden des Heeren 
  Psalm 130:2
  Jozua 3
  Gebed
  Psalm 78:8, 9
  1e. Een verborgen weg
  2e. Een gepredikte weg
  Psalm 105:23, 24
  3e. Een geopenbaarde weg 
  Dankgebed 
  Psalm 74:15

  Tekst: Jozua 3:3 en 4       Thema: Gods weg met Israël door de Jordaan

  Avonddienst 18:30 uur Ds.  .J. Meeuse

  Psalm 75:1
  Apostolische Geloofsbelijdenis 
  Psalm 9:10
  1 Johannes 5
  Gebed 
  Gezang 2:1, 2, 3
  1e. Dat Hij een ware Zaligmaker is
  2e. Dat er geen andere Zaligmaker is
  Psalm 98:2 
  3e. Dat Hij geen gebrekkige Zaligmaker is
  Dankgebed 
  Psalm 97:7

  Zondag 11 vr. 29-30   Thema: In de naam Jezus belijden wij:


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~