Skip to main content

Aankomende zondag

Hier vind u de liturgie voor aankomende diensten
 • Dankdag 29 november 2023

  Collecten voor deze diensten:

  Collecte Diaconie dankdag 2023

  Collecte Kerk dankdag 2023

  3e collecte Dankdag 2023 is voor het onderhoudsfonds

  Dankdagmorgen 9:30 uur  Ds. W.A. Zondag

  Psalm 65: 1, 5, 6
  Zondag 9
  Psalm 111: 5
  Mattheus 14: 14-36
  Gebed
  Psalm 105: 21, 22, 23, 24
  1e. Gebracht
  2e. Gezegend
  Psalm 111: 2, 3, 4
  3e. Gebroken
  4e. Gedeeld
  Dankgebed
  Psalm 146: 4, 5

  Tekst: Mattheus 14: 14-21   Thema: Vijf broden en twee vissen:

  Leestip:

  • Psalm 23 (mij zal niets ontbreken…)

  • Mattheus 15 (Kananese vrouw, tweede spijziging)

  Gespreksvragen:

  1. We lezen dat de Heere Jezus met ontferming over de schare bewogen was (vers 14). Waarover is de Zaligmaker dan bewogen? En is Hij dat nog, nu Hij in de hemel is? Lees in dit verband eens met elkaar Hebreeën 13 vers 8 (en kanttekening 11).

  2. De Heere Jezus vraagt eerst aan de discipelen hoe zij de mensen willen gaan voeden. Waarom doet Hij dat (als Hij toch al van plan was om brood en vis te vermenigvuldigen)? 

  3. De Heere Jezus zegent het brood en de vis (Hij dankt ervoor). Waarom doet Hij dat? Wat kunnen wij hiervan leren?

  4. De Zaligmaker schakelt ook mensen in. Welke taken krijgen de discipelen in dit verband? Wat kunnen wij hiervan leren?

  Dankdagmiddag 16:00 uur Ds. W.A. Zondag 

  Psalm 150: 1, 2
  Art. 13 NGB
  Psalm 65: 8
  1 Samuel 7
  Gebed
  Psalm 130: 1, 2, 3, 4
  1e. reformeren
  2e. belijden
  Psalm 46: 4, 5, 6
  3e. geloven
  4e. gedenken
  Dankgebed
  Psalm 145: 1

  Tekst: 1 Samuel 7: 4-6, 9, 12     Thema: Mizpa nú:

  Leestips:

  Psalm 39 (leven onder het kruis)

  Psalm 65 (dankdagpsalm)

  Jesaja 12 (danklied)

  Gespreksvragen:

  1. Het volk moest zich reformeren en deden daarom de afgoden weg. Wat zijn de afgoden van ‘nu’ en hoe kunnen wij die wegdoen uit ons leven?

  2. Waarom is na een reformatie nog steeds een belijdenis van zonden en schuld nodig? Noem eens een toepasselijke psalm.

  3. Plotseling kwamen de Filistijnen om het volk aan te vallen. Hoe reageerden de Israëlieten hierop? Wat leren wij hiervan?

  4. Waarom moest een melklam worden geofferd? 

  Lees in dit verband eens Jesaja 53 vers 7.

  5. Er werd een monument opgericht. Waarom? Kent u ook van zulke monumenten in uw leven? Welke betekenis heeft dankdag in dit opzicht?

  Voor de kinderen:

  1. Over welke plaats ging het vanmiddag? Antwoord: a) Bethlehem, b) Jeruzalem, c) Mizpa, d) Amsterdam.

  2. Toen de Israëlieten bij elkaar kwamen, werden ze plotseling overvallen door een volk. Wie waren dat? Antwoord: a) de Engelsen, b) de Fransen, c) de Filistijnen.

  3. Wat moet Samuel offeren? Antwoord: een …………………………………. (vul maar in).