Aankomende zondag

Hier vind u de liturgie voor aankomende diensten
 • Zondag 2 oktober 2022

  Collecten voor deze diensten
  1e collecte is voor de diaconie
  2e collecte is voor de kerk
  3e collecte is voor het deputaatschap Israël

  Morgendienst 9:30 uur Ds. J. de Kok   Bediening Heilig Avondmaal 

  Psalm 139:1
  10 Geboden des Heeren 
  Gezang 1:9
  Hooglied 3
  Gebed 
  Ps.107:17, 18  
  1e. De constructie van de koets
  2e. De bekleding van de koets
  Psalm 45:2            
  Lezen formulier Heilige Avondmaal 
  Psalm 22:13 
  Bediening Heilig Avondmaal 
  Psalm 136 
  Dankgebed (formulier)
  Psalm 72:8                        

  Tekst: Hooglied 3:9-10b.   Thema: De koets van Salomo

  Middagdienst 16:00 uur Ds. J. de Kok      Nabetrachting Heilig Avondmaal 

  Psalm 68:2
  Apostolische Geloofsbelijdenis 
  Psalm 2:7
  Psalm 45
  Gebed
  Psalm 43:4, 5
  1e. De dochteren van Jeruzalem
  Psalm 149:1, 5
  2e. De dochteren van Sion
  Dankgebed 
  Psalm 89:8

  Tekst: Hooglied 3:10c-11.   Thema: Salomo en de dochteren


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~