Aankomende zondag

Hier vind u de liturgie voor aankomende diensten
 • Zondag 4 juni 2023

  Collecten voor deze diensten:

  1e collecte is voor de diaconie
  2e collecte is voor de kerk
  3e collecte is voor de vervolgde kerk

  Morgendienst 9:30 uur Ds. W.A. Zondag - Bediening Heilig Avondmaal  

  Psalm 32: 1
  10 Geboden des Heeren 
  Psalm 119: 88
  Micha 7
  Gebed
  Psalm 80: 1, 2, 5, 11
  1e. Verlangen (vs. 14)
  2e. Verbazing (vs. 18)
  3e. Verwachting (vs. 19)
  Psalm 103: 1
  Lezen formulier Heilige Avondmaal 
  Psalm 103: 2, 3, 4, 5 5
  Dankgebed 
  Psalm 113: 3, 4

  Tekst: Micha 7: 14, 18, 19    Thema: De Koning-herder aangeroepen met:

  Middagdienst 16:00 uur Ds. W.A. Zondag - Nabetrachting Heilig Avondmaal  

  Psalm 122: 1
  Apostolische Geloofsbelijdenis 
  Psalm 72: 10, 11
  Jesaja 44: 1-11 en Johannes 7: 37-43
  Gebed
  Psalm 63: 1, 2, 3
  1e. Omdat God het belooft
  Psalm 36: 2, 3
  2e. Omdat de Geest werkt
  Dankgebed 
  Psalm 33: 6

  Tekst: Jesaja 44: 3      Thema: Toekomstverwachting voor jongeren:


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~