Skip to main content

Aankomende zondag

Hier vind u de liturgie voor aankomende diensten
 • Zondag 26 mei  2024

  Collecten voor deze dienst?

  Collectelink Diaconie mei 2024
  Collectelink Kerk mei 2024
  3e collecte is voor de theologische school

  Zondagmorgen 9:30 uur.Leesdienst Ds. R.A.M. Visser

  Psalm 119: 3
  10 geboden des Heeren
  Psalm 119: 4
  Handelingen 19: 1-7
  Gebed
  Psalm 139: 1, 2, 14
  1. De vraag van Paulus
  Psalm 26:2
  2. De doop van Johannes
  Psalm 86: 5
  3. De gave van de Heilige Geest
  Dankgebed
  Psalm 140: 7, 13        

  Tekst: Handelingen 19:2    Thema: ‘Paulus’ onderwijs over de Heilige Geest.

  Middagdienst 15:30 uur Ds. L. van der Kuijl

  Psalm 45: 2
  Apostolische Geloofsbelijdenis 
  Psalm 64: 10
  Handelingen 8: 1-25
  Gebed
  Psalm 119: 18, 22, 23
  1. De werking van het Woord (vers 5-13)
  2. De aanslag op het Woord (vers 14-19)
  Psalm 12: 2, 3
  3. De veroordeling door het Woord (vers 20-25)
  Dankgebed 
  Psalm 26: 2, 3

  Tekst: Handelingen 8: 5-25   Thema: Gods Woord in Samaria