Crèche


 • Kinderen van 0 t/m groep 2 zijn tijdens de kerkdiensten van harte welkom op de crèche, zodat hun ouders de kerkdienst kunnen bijwonen! De crèche is ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen. Bij de oudste groep wordt er een bijbels programma gedraaid. De kinderen horen een bijbelse vertelling, zingen, bidden en knutselen rondom het bijbel verhaal. Zo willen we de kinderen al op een jonge leeftijd bijbels onderwijs meegeven!
  Het is de gewoonte dat de kinderen zelf een beker/fles met drinken meenemen. Deze graag voorzien van naam!

  Giften
  De richtlijn om gebruik te maken van de crèche is € 0,50 per kind, per keer. Deze bijdrage kunt u in de daarvoor bestemde spaarpot in de crèche doen.
  Vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom. Hiervan worden gebruiksvoor-werpen en speelgoed voor de crèche van gekocht.
  NL 06 RBRB 0827 6682 36
  t.n.v.: Crèche Gereformeerde Gemeente Oostkapelle.

 • Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
  ~