Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~