vrijdag, 31 december 2021

Stichting 'Help schoolkinderen in Gambia' - nieuwsbrief 2021

Stichting 'Help schoolkinderen in Gambia' - nieuwsbrief 2021

Door de corona hebben we onze schoolkinderen niet kunnen bezoeken.
Vandaar ook geen nieuwsbrief in het voorjaar, maar pas eind van het jaar, zodat u toch op de hoogte blijft.
Hier dan weer onze Nieuwsbrief


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~