Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

vrijdag, 01 februari 2019

Onderzoek verslaving in de reformatorische kerken

Onderzoek verslaving in de reformatorische kerken

Onderzoek verslaving in de reformatorische kerken

In onze samenleving zijn er veel jongeren en volwassenen die kampen met verslaving. Dit gaat de reformatorische kerken helaas niet voorbij. Maar hoe groot is eigenlijk het aantal gemeenteleden dat verslavingszorg nodig heeft? En waar kunnen zij terecht voor verantwoorde hulp? Om antwoord te krijgen op deze vragen laten de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk een onderzoek uitvoeren. Het Kennisinstituut christelijke geestelijke gezondheidszorg (KICG) en ZorgmarktAdvies voeren het onderzoek uit.

In het onderzoek zal geïnventariseerd worden hoeveel en welke problemen rond verslaving er spelen binnen de reformatorische doelgroep. Door de onderzoekers is in goede afstemming met de genoemde kerken een vragenlijst ontwikkeld om de problematiek die speelt rond verslaving in kaart te brengen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. U krijgt onder andere vragen over uzelf (bijvoorbeeld leeftijd), uw psychisch welbevinden (stemming, mate van stress en een aantal stellingen over uw verwachtingen van reformatorische verslavingszorg. Uiteraard is uw privacy bij deelname gewaarborgd. De gegevens zullen volledig geanonimiseerd verwerkt worden. In de rapportage en publicatie zullen de resultaten niet herleidbaar zijn naar individuele personen of naar specifiek (kerkelijke)gemeente.

Iedereen vanaf 14 jaar mag de vragenlijst invullen. Er zijn geen foute antwoorden. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek. Door mee te doen draagt u bij aan betere verslavingszorg voor de reformatorische doelgroep. Ons deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg beveelt het onderzoek van harte bij u aan.

U kunt de vragenlijst invullen door de volgende link: onderzoek verslaving  

Als dit niet mogelijk is, kunt u de kerkenraad om een papieren versie van de vragenlijst verzoeken. U kunt deze dan invullen en gratis terugsturen naar het in de vragenlijst genoemde antwoordnummer. De vragenlijst kan worden ingevuld t/m 14 maart 2019. Het onderzoek wordt uitgevoerd door: Jolanda de Vries-van der Weijden Prof. Dr. Hanneke Schaap- Jonker Drs. Gerrold Verhoeks.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jolanda de Vries via onderzoek@kicg.nl


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.
Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.