Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

zaterdag, 11 april 2020

Maatregelen Coronavirus Update 21 maart 2020

Maatregelen Coronavirus Update 21 maart 2020
Maatregelen rondom het Coronavirus die genomen zijn voor gemeenteleden binnen de Saronkerk zijn te vinden op de website onder: Kerk - ledeninformatie. (update 21 maart 2020) en hieronder.

In deze periode vinden de diensten zonder gemeenteleden plaats tot nader bericht.
Alle activiteiten en bijeenkomsten in en vanuit de Saronkerk zullen tot nader bericht geen doorgang vinden.


21 maart 2020
De aanwezigheid bij kerkdiensten zal nog verder worden beperkt.
Vanaf zondag 22 maart zal er één ouderling en één diaken met een organist aanwezig tijdens de dienst.
De kerkenraad

20 maart 2020 - Evaluatie en maatregelen rondom coronavirus

Gemeente,
18 maart is de kerkenraad in iets afgeslankte vorm  bij elkaar geweest.
Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal zaken.
 • We hebben de afgelopen diensten geëvalueerd en willen huidige vorm hanteren voor komende tijd. Wanneer de RIVM / overheid ons andere maatregelen oplegt dan passen wij de diensten c.q. bezoekers direct aan. Hiervoor zijn de afspraken al gemaakt.
 • We spreken u er over en zien op de teller van de website dat er grote belangstelling was voor  de uitzending vanuit de Saronkerk. De bazuin van het Evangelie klonk in vele huiskamers. De Heere werkt overal en op diverse manieren en laat Zich niet weerhouden..
 • De kerkenraad dankt de gemeente voor de steun en de belangstelling die getoond is en wordt.
 • Hot item. Beelduitzending: Wij hebben vele vragen gekregen om tijdens de diensten naast het geluid ook het beeld mee uit te zenden. Er hebben zich verschillende aanbieders gemeld om dit voor ons te realiseren. Wij staan hier ook achter, met kanttekeningen, en hebben de opties onderzocht  en besproken. De Saronkerk staat in het buitengebied van Walcheren. Er is een datalijn in de kerk aanwezig die geschikt is voor de audio uitzending naar de gemeente toe. Echter is deze ontoereikend voor een beeld uitzending + audio. Technisch kunnen we een live uitzending met beeld en geluid niet realiseren omdat de data verbinding niet voldoende is. Te gevoelig voor storingen. Op korte termijn kunnen we hier niets aan veranderen.
 • De ledenvergadering wordt naar een later tijdstip uitgesteld.
  Het jaarverslag wordt uiteraard gemaakt en t.z.t. verspreid.
 • Er is tot nader bericht geen collectemunten uitgifte. Gebruik a.u.b. de, via de nieuwsflits, en/of de liturgie meegestuurde linken voor uw collectegaven.
 • Wanneer u door de huidige situatie financieel in de problemen dreigt te raken, wilt u dit dan bekendmaken bij de kerkenraad?
 • Ziekte en zorgen graag zoals gebruikelijk melden bij de wijkouderling.
  Praktische zorgen (boodschappen doen e.d.) graag melden bij de vrijwillige thuishulp: thuiszorg@saronkerk.nl 0118591043 , om samen naar een oplossing te zoeken.
 • Wat betreft bidstond, een dienst in de week en/of een meditatie verzorgen. De kerkenraad zal de mogelijkheden bekijken voor het uitzenden van een meditatie, info volgt.
 • De kerkenraad heeft besloten tot nader bericht om niet meer te vergaderen. Alleen het ”dagelijks bestuur” (voorzitter, penningmeester kerk en scriba) zal indien nodig bij elkaar komen en verder alles digitaal met de mede kerkenraadsleden delen / bespreken.

We bidden of deze crisis ons dichterbij Hem mag brengen.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5 vers 7

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad
(Kees) van Moolenbroek
scriba


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.
Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.