Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

vrijdag, 18 januari 2019

'Het diakenambt: een onderschatte roeping?'

'Het diakenambt: een onderschatte roeping?'
Aankondiging diakendag 2019
Diaconaat als teken en getuige van het Evangelie

Binnen de evangelisatieposten, maar ook in de plaatselijke initiatieven, worden vaak mensen bereikt die maatschappelijke zorgen hebben. Is diaconaal werk een valkuil voor de voortgang van het evangelisatiewerk? Of zijn het twee kenmerken van christelijke gemeente die elkaar juist versterken?

Onder het thema 'Het diakenambt: een onderschatte roeping?' wordt op vrijdag 18 januari 2019 de eerste landelijke diakendag vanuit de Gereformeerde Gemeenten gehouden. Naast de lezing vanuit de deputaatschappen Diaconale en Maatschappelijke Zorg en Bijzondere Noden zijn er meerdere workshops, waaronder één vanuit EVGG.

Wij zien ernaar uit om met veel ambtsdragers vanuit onze gemeenten in deze workshop na te denken over de verhouding tussen diaconaat en evangelisatie. 
Locatie: Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen
Tijd: 16.00 -22.00 uur
Meer info:diakendag 2019

Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.
Waarvoor gebruiken we cookies? Prima! Sluit deze melding.