Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

zaterdag, 31 oktober 2020

Goede werken?

Goede werken?

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1 : 17)
De naam van Maarten Luther is onlosmakelijk verbonden aan de herdenking van de Hervorming op 31 oktober. Zijn grootste ontdekking was, dat niet zijn goede werken hem in de hemel brachten, maar het geloof. Luther miste de vrede met God.

Hij zegt zelf: "Al leefde ik als monnik nog zo onberispelijk, ik was me bewust, dat ik een zondaar was voor God en kon geen rust vinden in mijn geweten. Ik durfde er niet op vertrouwen, dat ik door mijn genoegdoening God zou kunnen verzoenen". 

Al zoekend in zijn Bijbel kwam hij bij Romeinen 1:17 en las: '' Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven''. Door Gods genade begreep hij toen dat hij niet door zijn goede werken rechtvaardig kon zijn voor God, maar alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij schrijft dan: "Het was mij, of ik geheel herboren en door open poorten binnen gegaan was in het paradijs zelf". 

Mist u de vrede met God? Mist u rust in uw geweten? Zoekt dan, net als Luther deed, in de Bijbel. Uw goede werken zullen u nooit in de hemel brengen maar alleen het geloof in de Heere Jezus Christus. God gaf Zijn Zoon in deze wereld om zondaren zalig te maken en Hij belooft dat die Hem zoeken, Hem ook zullen vinden.

(bron: evangelisatiecommissie Saronkerk)

Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.