Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Welkom

Beste bezoeker,
Fijn dat u belangstelling hebt voor onze kerk en onze gemeente. We nodigen u uit om deze website verder te bekijken.  Op die manier krijgt u een beeld van onze gemeente en al de activiteiten die door onze kerk worden georganiseerd. In verband met het corona virus zijn de diensten in ons kerkgebouw alleen voor genodigden. U kunt via deze site de diensten live meeluisteren/kijken en recente preken terug luisteren via de knoppen onderaan deze pagina. Op deze manier kunt u meeleven en kennis nemen van de inhoud van onze diensten. In deze diensten gaat het over Gods goede boodschap, bestemd voor alle mensen.
Deze boodschap wordt samengevat in Johannes 3 vers 16. Daar zegt Jezus Christus: " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." De Bijbel staat centraal in onze diensten, maar ook in de andere activiteiten. 
Wilt u meer weten over wat wij geloven? Klik dan op 'Lees verder'. Informatie over de gemeente en al haar activiteiten kunt u vinden via het menu.

Meer over de bijbel

 • Wachten - werkwoorden (3)

  Wachten - werkwoorden (3)

  Podcast Ds. IJsselstein

 • Klein Gloria zingt voor u / jou! - Video

  Klein Gloria zingt voor u / jou! - Video

  ....In 't woeden aller tijden
  is nooit het lied verstomd.....

 • Gezin in de Saronkerk - Herfstvakantie

  Gezin in de Saronkerk - Herfstvakantie

  Voor alles is een tijd.

 • Kerkdiensten

  Kerkdiensten

  info

Meer voor jongeren


 • Wat blijft

  Wat blijft

  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en in der eeuwigheid (Hebreeën 13:8)
 • Vakantiegids

  Vakantiegids

  Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..(Romeinen 1:16a)
 • Nu juist wel!

  Nu juist wel!

  Verblijd u […], maar weet, dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. Prediker 11:9.
 • Pinksteren

  Pinksteren

Contact

Stuur bericht


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.