zaterdag, 31 juli 2021

Zorgen?

Bron: Evangelisatiecommissie Saronkerk juni 2021

Werpt al uw bekommernis op Hem (1 Petr. 5:7a)

Heeft u een plaats om uw zorgen neer te leggen? Klampt u zich wellicht aan mensen vast met wie u uw zorgen kunt delen?
Uiteraard is het een groot voorrecht om mensen te kennen met een trouw en meevoelend hart. Mensen die u door dik en dun (zullen) steunen. Maar meen niet dat U daar genoeg aan heeft. Er komt een uur dat u troosteloos alleen staat. Wij mensen kunnen elkaar wel helpen en steunen, maar dat is niet blijvend. Werkelijk blijvende hulp en steun zijn te vinden bij de opgestane Christus, bij Wie we onze moeite en zorg kwijt kunnen. Hij is opgestaan, Hij leeft!
 “Werpt ze op mij” zo nodigt de Heere dan ook! Draag uw zonden zelf niet langer. God is het die zo bemoeienis met ons houdt! Hij vraagt u uw bekommernis op Hem te werpen. Zo zult u rust en vrede in uw hart ontvangen!


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~