dinsdag, 31 mei 2022

Zal dit het verslag van (jo)uw leven zijn?

Te jong om aan God te denken......te...

Zal dit het verslag van (jo)uw leven zijn?
Te jong om aan God te denken.
Te speels om aan God te denken.     
Te onrustig om aan God te denken.
Te gelukkig om aan God te denken.
Te veel bezig om aan God te denken.          
Te moe om aan God te denken.
Te veel zorgen om aan God te denken.
Te oud om aan God te denken.
Te laat om aan God te denken.

Daarna zal Jezus tot (jo)u zeggen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij” (Mat. 7:23)
Wacht dus niet!  “Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!” 
(2 Kor. 6:2)

De Heere Jezus zegt nu: “Bekeert u en gelooft het Evangelie” (Markus 1:15)
Bekering uitstellen is van de duivel, maar: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden” (1 Joh. 1:7)


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~