maandag, 28 februari 2022

Weglopers gezocht!

Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; (Luk. 15: 18, 19a)

U stelt zich die vraag misschien wel eens: Wie ben ik voor God? De Heere Jezus heeft toen Hij op aarde was een gelijkenis verteld over de verloren Zoon. U kent het verhaal misschien wel. Een zoon die zijn erfenis opvraagt en wegloopt bij zijn vader. Hij kiest voor zijn geld in plaats voor zijn relatie met zijn vader. Hij gaat de wereld in en maakt er een groot feest van. Totdat hij helemaal vast loopt. Zijn geld is op en zijn vrienden blijken geen echte vrienden te zijn. U herkent het misschien wel, zo’n uitzichtloze situatie, dingen die totaal verkeerd zijn gelopen. En wat dan?

In dit beeld wat de Heere Jezus gebruikt staat het zo mooi: hij kwam tot zichzelf. Ergens is er nog iets in hem dat weet heeft van een betere plaats. Iets doet Hem terugdenken aan die onvoorwaardelijke liefde van zijn vader. Toen brak zijn hart. Toen besefte hij pas wat hij zijn liefdevolle vader had aangedaan had. Het besef van zijn schuld tegenover zijn vader was nu realiteit voor hem. Weet u al wie u bent voor uw hemelse Vader? Weet dan Hij staat op de uitkijk en wacht ook op U!

En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. (Luk. 15; 20)

(Bron: Evangelisatiecommissie Saronkerk)


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~