Veel geld verdienen

Evangelisatiecommissie Saronkerk

“Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat” (Prediker. 5:9a)

Is veel geld verdienen en vergaren datgene waarvoor jij/u leeft? Streef(t) jij/u naar een steeds hoger saldo op uw bankrekening? Besef dan dat gelddorst onverzadigbaar is. Hoeveel geld een mens ook mag bezitten, hij vindt er nooit bevrediging in.   

Wat zijn we ongelukkig als wij zo aan ons geld vastzitten en er in ons leven niets anders is waaraan wij (kunnen) denken.
Ons leven is dan een ijdel leven, d.w.z. een leven zonder God en zonder toekomst.       
Vastgekluisterd aan het geld betekent dat als ons stervensuur is aangebroken wij niet eeuwig zullen gaan erven, maar eeuwig verderven.

Dat we er dan naar mogen jagen om Hem te leren kennen, die ver boven geld, goud en zilver uitgaat, namelijk de Heere Jezus Christus. Zijn uitnemende rijkdom is heerlijker dan alle geld en wereldschatten.

Ja, wie Hem in een oprecht geloof mag kennen is waarlijk schat en schatrijk!


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.