Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

dinsdag, 30 juni 2020

Pinksteren

Pinksteren – de wereld in
Tien dagen na Jezus’ hemelvaart is het Pinksteren. Het is dan zeven weken na Pasen (Pesach) en het Joodse volk houdt haar Wekenfeest, het feest van de eerste opbrengsten van de oogst. God wordt daarvoor gedankt in Zijn tempel te Jeruzalem. Vandaar dat er heel veel Joden en aanhangers van de Joodse godsdienst uit alle omliggende landen aanwezig zijn.

De discipelen wachten in Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest, de Trooster, die Jezus hen had beloofd. Plotseling ervaren zij bijzondere tekenen van wind en vuur: De Heilige Geest vervult hen en vuurt hen aan om het evangelie aan allen te verkondigen. De mensen uit de verschillende landen horen het in hun eigen taal en zijn totaal verrast. Dit is een wonder! Wel 3000 mannen worden die dag overtuigd van hun zonden en van de waarheid van de boodschap over Jezus’ sterven en opstanding.

Zij konden niet anders dan geloven dat Jezus toch de Messias is, en werden vervolgens gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij worden de getuigen van de Heilige Geest in hun landen. Jezus is de Messias! Hier ontstaat de christelijke kerk. De kerk die wereldwijd zal uitgroeien tot een ontelbare massa gelovigen.

Ook vandaag werkt de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat mensen tot geloof komen. Hij geeft gelovigen woorden om te spreken en te bidden. Hij geeft ons ook Het Woord, de Bijbel, om het ons te laten horen en lezen. Want dat Woord getuigt van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus heeft voor Zijn heengaan beloofd dat de Heilige Geest bij de gelovigen zal blijven tot aan Zijn wederkomst. En diezelfde Geest doet de gelovigen daarnaar  uitzien en Jezus volgen.

Bron: www.zien-en-geloven.nl


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.