Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Nu juist wel!

Verblijd u […], maar weet, dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. Prediker 11:9.

Alles draait om jong en mooi. Dat ben je maar even. Dus haal uit het leven wat erin zit. Geniet. Wees blij. De Bijbel zegt ook dat je genieten mag. Maar… Er is één beperking. Weet dat je ooit verantwoording af moet leggen van wat je hebt gedaan. Hoe je hebt geleefd. God kijkt of Hij iets van Zijn eigen beeld in jou terugziet. Rechtvaardigheid. Goedheid. Liefde. Valt er met deze dreiging op de achtergrond nog iets te genieten? Zeker weten. God heeft Zelf een uitweg gegeven in dit dilemma, Hij gaf Zijn Zoon, Jezus Christus. Als Hij in jouw leven komt en je zonden vergeeft, ziet God niet jou, maar Zijn Zoon. Dat kan alleen maar goed zijn. Dat is pas echt genieten. In vrijheid; binnen de kaders van Gods wijze regels en geboden. Daarvoor is niemand te jong. En niemand te oud.


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.