Skip to main content

Pasen

Lukas 24 vers 34

De Heere is waarlijk opgestaan.

De opstanding is de kwitantie van Gods kant. Voor de gelovigen geeft het lege graf deze zekerheid: Christus is zeker opgestaan! Er is nu een levende Heiland, Die aan al Zijn volgelingen beloofd altijd met hen te zijn. Zijn opstanding is ook het bewijs dat Hij God is. Daarbij is deze opstanding ook een aankondiging van de toekomstige opstanding van alle gestorven gelovigen.

De opstanding van Jezus Christus is de kern van het christelijk geloof. Het is een fundament dat eeuwig vast staat. Zoeken van vastigheid in jezelf ontmoedigd. Dat geeft geen zekerheid, alleen maar verwarring en onrust. Je verwachting stellen op Christus geeft vaste zekerheid. Hij is de Overste Leidsman (Hebr. 2:10 en 12:2) die je in dit leven door alles heen leidt.

Bron: evangeliesatie commissie Saronkerk