Hoe ontvang ik Jezus?

Bron: Evangelisatiecommissie Saronkerk otober 2021

“zo Ik iemand zend, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij “ (Joh. 13:20a)

Dit is best een gewichtige vraag. Misschien leeft die wel in je hart. Hoe ontvang, hoe krijg ik deel aan Jezus? Het antwoord wordt gegeven, door Jezus Zelf. Dus daar kunnen we van op aan. Jezus zendt Zijn dienaren uit. Om de boodschap van het Evangelie wereldwijd te laten horen. Als we zo’n dienaar ontvangen, dan ontvangen we Jezus Zelf. Dat wil niet zeggen dat we die dienaar in huis moeten nodigen en hem een goede ontvangst geven. Neen, dat betekent de boodschap ontvangen. De boodschap aannemen,  geloven en gehoorzamen. Wat is de boodschap van de Evangeliedienaren? Bekeert u en gelooft het Evangelie. Die boodschap hebben we te gehoorzamen. Dan ontvangen we niet alleen die dienaar. Maar dan ontvangen we Jezus Zelf. Want Hij is de hoofdinhoud van het Evangelie. En een ieder die in Hem gelooft zal niet verderven maar het eeuwige leven hebben.

 


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~