Effata

Wie is Frank van der Maas?
Frank van der Maas is bij de Stichting CBR Effata projectbegeleider van de verschillende projecten in Nigeria en Guinee-Bissau. Hij geeft training, advies en begeleiding op inhoudelijk en bestuurlijk niveau. Frank heeft jarenlang ervaring in primary health care en community-based rehabilitation in verschillende landen in Oost en West Afrika en heeft gewerkt voor ZOA, ZGG, Medair en Kimon.

Wat is CBR Effata?
Stichting CBR Effata is in 1996 opgericht door Frank van der Maas. Binnen de stichting worden mensen in Nigeria en Guinee-Bissau geholpen die sociale of maatschappelijke problemen hebben als gevolg van een beperking. Dit bijstaan en het bieden van hulp bij het (terug)vinden van een plek in de maatschappij wordt vormgegeven vanuit Bijbels perspectief.

CBR is een afkorting van het Engelse community-based rehabilitation. Dit is de methode waarmee gewerkt wordt. Hulp aan personen met een beperking is het meest efficiënt als het gebeurd in en met behulp van de plaatselijke gemeenschap.

Wat doet CBR Effata?
CBR Effata moedigt jongeren met een beperking aan om lager- of middelbaar onderwijs te gaan volgen. Ze worden dan bijvoorbeeld ondersteund met braille-materiaal. Ook jongeren die afhankelijk zijn van krukken of een rolstoel worden zo veel mogelijk geholpen om toegang te krijgen tot de plaatselijke school in hun dorp.
Naast de scholen, wordt in de communities gewerkt aan preventie, voorlichting, operaties, medicatieverstrekking en mikrokrediet.

CBR Effata heeft aandacht voor de kwetsbaarheid van personen met een beperking wat betreft moeilijke toegankelijkheid tot correcte informatie over HIV / Aids en een hogere kans op Hiv-besmetting.

 Waar is CBR Effata actief?
In Nigeria heeft CBR Effata meerdere projecten op 3 locaties:
1. Omorodu:    •  Oog Unit - Orthopedische Unit - Beroeps Training
2. Onuenyim:   •  Lagere School “Effata”
3. Nwofe:         •  Lagere School “Bethel”

  • Middelbare School “Berea”
  • AIDS Ministry
  • Water Project “Rehoboth"
    In het noorden van Guinee-Bissau is in 2014 een nieuw CBR programma gestart. Guinee-Bissau is een van de armste landen van de wereld. Tien procent van de populatie heeft een beperking. Alleen in het zuiden van het land is een community-based rehabilitation programma.In Guinee-Bissau werkte CBR Effata op 3 locaties. In verband met veiligheid zijn alle activiteiten vanaf 2019 op een centrale locatie: Ingoré

Wekelijks vindt consultatie van oog patiënten plaats met hulp van plaatselijke verpleegkundigen. Voor oog operaties wordt door verwezen naar de hoofdstad Bissau. Ook worden kinderen of ouderen met een lichamelijke beperking geholpen met een rolstoel, krukken of medicijnen. Het Rode Kruis in Bissau helpt met prostheses, beugels, operaties (klompvoetjes) en fysiotherapie. Mensen met epilepsie worden begeleid door middel van medicatie, scholing en beroepstraining.

Een grote groep dove kinderen krijgt les van een paar leraren die gebarentaal kennen. De kinderen wonen zoveel mogelijk bij familie. Als dat niet mogelijk is, wonen ze in het centrum van CBR Effata.

Oudere jongeren met een beperking leren na schooltijd een vak zoals timmerman, kleermaker of lasser. Ze lopen meerdere jaren mee met een vakman bij hen in de buurt. Als ze klaar zijn met hun stage, worden ze geholpen om zelfstandig een bedrijfje te beginnen. Ook kunnen ze met een klein geldbedrag (micro- credit) een begin maken met een handeltje.

Wat doet CBR Effata nog meer?
Als dove jongeren naar school gaan, kunnen ze ook de Bijbel lezen. Uit statistieken blijkt dat slechts 10 procent van doven in Afrika naar school gaat, en slechts 2 prcent in aanraking komt met het Evangelie. Een vergeten bevolkingsgroep die ook het Evangelie nodig hebben tot behoud.

In de hal van de middelbare school is elke zondagmorgen een dovendienst. Een aantal dove leraren gaat voor. Zij zijn getraind door Frank in gebarentaal, met materiaal van een Bijbelschool. Elke zondag horen ongeveer 100 dove jongeren het Goede Nieuws, er is zelfs een dovenkoor dat in gebarentaal “zingt”. 

Hoe kunt u CBR Effata steunen?
CBR-Effata is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties voor het werk van CBR Effata kunnen gestort worden op: Rekening NL 36 RABO 032 402 32 51 Ten naam van Stichting CBR Effata. Indien uw gift specifiek bedoeld is voor ondersteuning van een project wilt u dit dan aangeven in de omschrijving? Als uw gift bedoeld is voor Frank van der Maas, geef dan als beschrijving aan “Support voor Project Begeleider”.


Hoe kunt u meeleven?
Een aantal keer per jaar schrijft Frank een Nieuwsflits. Voor het aanmelden van nieuwe adressen of het afmelden van de nieuwsflits: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Post wordt door Frank ook enorm gewaardeerd!
Adres van Frank in Nigeria is:
P.O. Box 995, Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria
Adres van Frank  in Guinee Bissau is:
Apartado 1135, Bissau, Guinee Bissau
Of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kijk ook eens op www.cbr-effata.org

 

Noah

Solomon

ja

The prodigal son

Pentecost

Peter in prison


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~