Gereformeerde Gemeente
van Oostkapelle

Effata

Wie is Frank van der Maas?
Frank van der Maas is bij de Stichting CBR Effata projectbegeleider van de verschillende projecten in Nigeria en Guinee-Bissau. Hij geeft training, advies en begeleiding op inhoudelijk en bestuurlijk niveau. Frank heeft jarenlang ervaring in primary health care en community-based rehabilitation in verschillende landen in Oost en West Afrika en heeft gewerkt voor ZOA, ZGG, Medair en Kimon. Frank woont in Guinee-Bissau en reist regelmatig naar Nigeria.

Wat is CBR Effata?
Stichting CBR Effata is in 1996 opgericht door Frank van der Maas. Binnen de stichting worden mensen in Nigeria en Guinee-Bissau geholpen die sociale of maatschappelijke problemen hebben als gevolg van een beperking. Dit bijstaan en het bieden van hulp bij het (terug)vinden van een plek in de maatschappij wordt vormgegeven vanuit Bijbels perspectief.

CBR is een afkorting van het Engelse community-based rehabilitation. Dit is de methode waarmee gewerkt wordt. Hulp aan personen met een beperking is het meest efficiënt als het gebeurd in en met behulp van de plaatselijke gemeenschap.

 Wat doet CBR Effata?
CBR Effata moedigt jongeren met een beperking aan om lager- of middelbaar onderwijs te gaan volgen. Ze worden dan bijvoorbeeld ondersteund met braille-materiaal. Ook jongeren die afhankelijk zijn van krukken of een rolstoel worden zo veel mogelijk geholpen om toegang te krijgen tot de plaatselijke school in hun dorp.
Naast de scholen, wordt in de communities gewerkt aan preventie, voorlichting, operaties, medicatieverstrekking en mikrokrediet.

CBR Effata heeft aandacht voor de kwetsbaarheid van personen met een beperking wat betreft moeilijke toegankelijkheid tot correcte informatie over HIV / Aids en een hogere kans op Hiv-besmetting.

 Waar is CBR Effata actief?
In Nigeria heeft CBR Effata meerdere projecten op 3 locaties:
1. Omorodu:    •  Oog Unit - Orthopedische Unit - Beroeps Training
2. Onuenyim:   •  Lagere School “Effata”
3. Nwofe:         •  Lagere School “Bethel”

  • Middelbare School “Berea”
  • AIDS Ministry
  • Water Project “Rehoboth"
    In het noorden van Guinee-Bissau is in 2014 een nieuw CBR programma gestart. Guinee-Bissau is een van de armste landen van de wereld. Tien procent van de populatie heeft een beperking. Alleen in het zuiden van het land is een community-based rehabilitation programma.In Guinee-Bissau werkt CBR Effata momenteel op 3 locaties:
  1. Bula
  2. Bissoră
  3. Ingore

Op alle 3 locaties vindt wekelijks consultatie van oog patiënten plaats met hulp van plaatselijke verpleegkundigen. Voor oog operaties wordt door verwezen naar de hoofdstad Bissau. Ook worden kinderen of ouderen met een lichamelijke beperking geholpen met een rolstoel, krukken of medicijnen. Het Rode Kruis in Bissau helpt met prostheses, beugels, operaties (klompvoetjes) en fysiotherapie. Mensen met epilepsie worden begeleid door middel van medicatie, scholing en beroepstraining.

Op elke locatie krijgt een groep dove kinderen les van een leraar die gebarentaal kent. De kinderen wonen zoveel mogelijk bij familie. Als dat niet mogelijk is, wonen ze in het centrum van CBR Effata.

Oudere jongeren met een beperking leren na schooltijd een vak zoals timmerman, kleermaker of lasser. Ze lopen meerdere jaren mee met een vakman bij hen in de buurt. Als ze klaar zijn met hun stage, worden ze geholpen om zelfstandig een bedrijfje te beginnen. Ook kunnen ze met een klein geldbedrag (micro- credit) een begin maken met een handeltje.

Wat doet CBR Effata nog meer?
Het belangrijkste effect van het naar school gaan is dat de dove jongeren voor het eerst de Bijbel kunnen lezen. Sinds een aantal maanden is er op zondag dovenkerk. Een aantal dove leraren gaat voor tijdens een dovendienst. Frank traint deze leraren in de juiste gebarentaal. De jongeren komen zo echt in aanraking met uitleg uit de Bijbel. Ze zingen zelfs samen in een dovenkoor. 10 procent van de doven in Afrika gaat naar school, terwijl maar 2 procent het Evangelie hoort. Ze zijn wat dat betreft een vergeten bevolkingsgroep. Zij hebben het Evangelie echt nog nooit gehoord! 

Hoe kunt u CBR Effata steunen?
CBR-Effata is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties voor het werk van CBR Effata kunnen gestort worden op: Rekening NL 36 RABO 032 402 32 51 Ten naam van Stichting CBR Effata. Indien uw gift specifiek bedoeld is voor ondersteuning van een project wilt u dit dan aangeven in de omschrijving? Als uw gift bedoeld is voor Frank van der Maas, geef dan als beschrijving aan “Support voor Project Begeleider”.


Hoe kunt u meeleven?
Een aantal keer per jaar schrijft Frank een Nieuwsflits. Voor het aanmelden van nieuwe adressen of het afmelden van de nieuwsflits: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Post wordt door Frank ook enorm gewaardeerd!
Adres van Frank in Nigeria is:
P.O. Box 995, Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria
Adres van Frank  in Guinee Bissau is:
Apartado 1135, Bissau, Guinee Bissau
Of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kijk ook eens op www.cbr-effata.org

 

Noah

Solomon

ja

The prodigal son

Pentecost

Peter in prison


Voor alle data geldt: "Zo de HEERE wil en wij leven" naar Jakobus 4
~
Wij gebruiken cookies.